Quy định về các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể thực hiện thanh toán theo các hình thức sau đây:

  • Thanh toán tiền mặt tại cửa hàng.
  • Thanh toán qua dịch vụ bưu điện khi nhận hàng.
  • Thanh toán bằng cách chuyển khoản.

1. Thanh toán bằng tiền mặt

– Thanh toán bằng tiền mặt chỉ áp dụng cho các khu vực mà chúng tôi hỗ trợ giao hàng miễn phí (vui lòng tham khảo chính sách giao hàng) hoặc thanh toán trực tiếp tại cửa hàng của Yugen.vn.

– Khi sử dụng phương thức thanh toán trực tiếp, bạn có thể đặt hàng trực trên trang web hoặc qua điện thoại.

Nhân viên của chúng tôi sẽ thực hiện việc giao hàng cho bạn và xác nhận thời gian giao hàng sau khi hàng đã được xuất.

– Bạn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị đơn hàng cho nhân viên giao hàng hoặc nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng của chúng tôi ngay sau khi kiểm tra hàng hóa và nhận hóa đơn thanh toán.

Vui lòng thanh toán đúng số tiền đã ghi trên hóa đơn, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

2. Thanh toán trực tuyến qua chuyển khoản

– Bạn có thể thực hiện thanh toán trực tuyến qua tài khoản ngân hàng .

Tuyệt đối không được sử dụng các hình thức gian lận thông tin thẻ hoặc số tài khoản để mua hàng trên trang web của chúng tôi.

Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ hoặc khiếu nại nào về thông tin của chủ thẻ hoặc tài khoản của bạn từ bên ngoài, chúng tôi có quyền tiến hành kiểm tra với ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để xem xét tình hình và truy tố nếu phát hiện có vi phạm.

– Trong trường hợp hệ thống có lỗi và có sự mất tiền trong tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân hàng để làm rõ vấn đề.

– Trong tất cả các trường hợp có khả năng xảy ra rủi ro, chúng tôi, bạn, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân hàng sẽ cùng nhau làm việc để giải quyết vấn đề mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của tất cả các bên.

– Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, tất cả các bên sẽ đưa vụ việc đến toà án kinh tế có thẩm quyền để giải quyết.

Chi phí khởi kiện và xử lý đối chứng sẽ được chia đều thành ba phần cho chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và bạn – mỗi bên chịu trách nhiệm thanh toán một phần của chi phí này.

3. Phương thức thanh toán trước

Bạn có thể thực hiện thanh toán trước bằng cách chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ cho chúng tôi.

Chuyển tiền hoặc chuyển khoản áp dụng cho các khách hàng ở ngoài khu vực hỗ trợ giao hàng miễn phí và cho những người muốn sử dụng phương thức thanh toán này.

Quy trình như sau:

+ Đến ngân hàng gần bạn nhất hoặc sử dụng internet banking để thực hiện chuyển tiền hoặc chuyển khoản theo thông tin chi tiết mà chúng tôi cung cấp: số tiền, tên đơn vị, số tài khoản, tên ngân hàng mở tài khoản và nội dung chuyển tiền hoặc chuyển khoản.

+ Thông báo cho chúng tôi (qua điện thoại, email, SMS,…) sau khi bạn đã thực hiện chuyển tiền hoặc chuyển khoản.

Hoặc bạn có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để thông báo rằng bạn đã chuyển tiền.

+ Ngay sau khi chúng tôi nhận được thông báo từ ngân hàng, chúng tôi sẽ xác nhận với bạn và giao hàng theo thời gian quy định.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót nào trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển tiền hoặc thông tin không chính xác. Bạn phải làm việc với ngân hàng để giải quyết vấn đề này.

Chỉ khi tiền được chuyển vào tài khoản của chúng tôi, chúng tôi mới xác nhận với bạn.

Trong trường hợp cần, bạn có thể nhờ ngân hàng hoặc chúng tôi thực hiện đối chứng cần thiết.

Chat Facebook (24/7)
Chat Zalo (24/7)
0888223322 (24/7)