Chính sách và quy định chung

1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng Website của Yugen.vn, Quý khách đã đồng ý chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây.

Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại Điều kiện Sử dụng. Yugen.vn có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào.

Nếu quý khách vẫn tiếp tục sử dụng website sau khi có sự thay đổi như vậy, điều đó có nghĩa là quý khách đã chấp thuận những thay đổi đó.

2. Thông tin hiển thị

Nội dung hiển thị trên trang web nhằm mục đích cung cấp thông tin về Yugen.vn, về thông tin sản phẩm mà mà Yugen.vn đang cung cấp.

Mọi thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

3. Chính sách bảo mật thông tin

Vui lòng xem chính sách của Yugen.vn về bảo mật thông tin của người sử dụng trang web tại Chính sách Bảo mật Thông tin.

4. Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị trên trang web này không đi kèm bất kỳ cam kết trách nhiệm nào từ Yugen.vn về tính phù hợp của sản phẩm hoặc dịch vụ mà người mua đã chọn.

Yugen.vn từ chối trách nhiệm và không đảm bảo rằng trang web sẽ không có lỗi hoạt động, an toàn, không bị gián đoạn hoặc độ chính xác, đầy đủ và đúng hạn của thông tin hiển thị.

Khi truy cập trang web này, khách hàng đã đồng ý rằng Yugen.vn, các nhà cung cấp khác và đối tác liên quan, cùng với nhân viên của họ, không chịu trách nhiệm về thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kể có lường trước hoặc do hậu quả phát sinh từ việc:

(1) Sử dụng thông tin trên trang web này;

(2) Các truy cập từ trang web này;

(3) Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hoặc tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của Yugen.vn.

Các điều khoản và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong phạm vi pháp luật hiện hành.

5. Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang web hoặc nguồn dữ liệu khác. Khách hàng tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này.

Yugen.vn không thực hiện thẩm định hay xác minh nội dung, tính chính xác hoặc quan điểm thể hiện tại các trang web và nguồn dữ liệu liên kết này.

Yugen.vn từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, sự an toàn và việc cho che đi hay hiển thị các thông tin trên với các trang web và nguồn dữ liệu nêu trên.

6. Liên kết từ Website khác

Yugen.vn không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Internet nào “nhúng” hoặc “đặt toàn bộ” hoặc sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào để thay đổi giao diện hoặc hiển thị mặc định của trang web này mà không có sự đồng ý của Yugen.vn.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web Yugen.vn và mọi nội dung được sắp xếp và hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Yugen.vn.

Mọi thao tác sử dụng và trích dẫn phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

(2) Các bản sao hoặc trích dẫn phải bảo toàn dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc.

Tất cả nội dung được cung cấp trên trang web không được phép sao chép, hiển thị, công bố, phổ biến, đăng tin hoặc lưu trữ dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các trang web độc lập khác, mà không có sự chấp thuận của Yugen.vn.

Chat Facebook (24/7)
Chat Zalo (24/7)
0888223322 (24/7)